Om oss

Vi är en förening för dig som lever med en reumatisk sjukdom.

Vi är många som kan stötta varandra, och hjälpa till att göra livet bättre och roligare. Tillsammans är vi starka!

Vad ger ett medlemskap?

Förutom gemenskapen, tillgång till aktiviteter och information om nya forskningsrön och annat kring din sjukdom får du som medlem vår omtyckta medlemstidning Reumatikervärlden (läs mer om den här). Den kommer ut sex gånger per år.

Du är också en del av vår stora organisation, med nära 47000 medlemmar. Att vi är många gör att vi är starkare och mer effektivt kan påverka beslutsfattare inom vården och politiken. Du är viktig!

Vårt program 

Vårt omväxlande program ger dig möjlighet att träffa trevliga människor, lära dig nya saker, uppleva omväxlande aktiviteter. Vi har många aktiviteter varje månad.

Du kan kontakta oss via mail.

Här finns kontaktinformation till vår styrelse.